Naděje z Camargue

Básnická sbírka


Ukázka

Věřím ve stádo camargsých koní
vyběhnou z úkrytu
stříbrná partita
zažehnou nebeské hvězdobraní
Nakrmí lunu
jemně a dosyta
S poselstvím úsvitu
Na harfu Rhöny
s lehkostí múz
drnkají kopyta

  • rodinné nakladatelství Klika
  • ilustrace Iveta Autratová

Koupit


Recenze, Ohlasy:

Poezie pro lidi
aneb poezie plná lidského tepla a lásky. To jsou slova, která mě napadají při čtení veršů básnířky Jany Brnušákové.
Ne, nejsem literární kritik, nikdy jsem nestudoval literární teorii ani jinou jazykovou vědu. Poezii hodnotím jen duší a srdcem. Přesto si myslím, že za léta vlastního psaní a působení na literárním poli poznám, co dokáže čtenáře oslovit. Kdyby tomu tak nebylo, nebyl bych opakovaně zván do porot literárních soutěží, nemohl bych být šéfredaktorem literárního časopisu.
Vím, najdou se kritici, kteří se mnou nebudou souhlasit. Těm ale vždy doporučuji, aby navštívili muzeum Karla Hynka Máchy v Doksech. I Mácha měl své kritiky, jejichž slova jsou zde uložena. Podle nich byste si do Máje nezabalili ani svačinu. A přesto. Já mám Máchův Máj docela rád. Vy snad ne?
A tak je to se vším. Nikdy se nezavděčíte každému. Mně se ale Janiny verše, plné poetických obratů, prostě líbí. A věřím, že se budou líbit i čtenářům.

František Tylšar
předseda Jihočeského klubu Obce spisovatelů


Související

Na křídlech holubic

Básnická prvotina vydaná samonákladem